DANIEL DONNERS 

- specialist in het verhelpen van langdurige en onopgeloste (pijn)klachten -

Veel gestelde vragen

 

Waarom contractvrij werken?
Om de beste zorg te kunnen bieden werk ik contractvrij. Dit betekent dat ik geen contracten heb afgesloten met ziekenfondsen. Zonder beperkingen, regels en extra voorwaarden van zorgverzekeraars kan ik me volledig richten op u en uw welzijn. Op deze manier heb ik meer tijd en vrijheid om vanuit een holistische visie u te kunnen onderzoeken, behandelen en begeleiden waardoor ik meer kwaliteit en waarde kan bieden. 

Contractvrij werken, wat betekent dit voor u als cliënt?
In tegenstelling tot een fysiotherapeut die gecontracteerd werkt en de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareert krijgt u in mijn praktijk de factuur per mail toegezonden die dan betaalt dient te worden. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar waarna u een restitutie bedrag teruggestort krijgt. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw zorgverzekering en kan verschillen van volledige vergoeding tot 60-80% van het geldende marktconforme tarief. Raadpleeg uw zorgpolis (vergoeding niet-gecontracteerde fysiotherapie: 'zitting manuele therapie') of contact uw ziekenfonds om te kijken wat bij u van toepassing is. Bij verdere vragen omtrent contractvrij werken en/of de vergoeding in mijn praktijk kunt u uiteraard contact met mij opnemen. 

Heb ik een verwijzing nodig?
Nee, vanaf 2006 zijn fysiotherapeuten direct toegankelijk en kunt u zich zonder tussenkomst van huisarts of specialist direct in mijn praktijk aanmelden. Indien het toch noodzakelijk is eerst een huisarts te consulteren voor uw klacht(en) zal ik u, onderbouwd met een brief, doorverwijzen.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?
Vanwege de hoge effectiviteit van mijn behandelmethode duren de behandeltrajecten relatief kort. Afhankelijk van de aard van de klacht betekent dit gemiddeld 3-5 behandelingen, waarbij 1-2 behandelingen in sommige gevallen al voldoende is.